Naszą zawodową rolę określamy najczęściej jako „konsultant innowacji”. Na co dzień wspieramy firmy w tworzeniu nowych produktów czy usług lub ich optymalizowaniu. W kieszeni mamy całą masę praktycznych narzędzi, które umożliwiają klientowi zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze, a jednocześnie zwiększyć zaangażowanie zespołu oraz liczbę pomysłów. Nasza praca ma na celu poprawienie kondycji klienta tak, aby znalazł się on w lepszej sytuacji niż do tej pory – może to być sytuacja rynkowa lub wewnętrzna kondycja organizacji. W rozmowach powtarzamy jednak zawsze, że nie dostarczamy gotowych rozwiązań. Takie działanie być może czasem jest skuteczne, ale na krótką metę. Zdecydowanie wolimy pomagać w opracowywaniu koncepcji, niż wykonywać ją za klienta. I nie dlatego, że jesteśmy leniwi. Po prostu takie działanie ma zdecydowanie lepsze skutki i inicjuje prawdziwą zmianę w stronę innowacji.

Oprócz pracy jako konsultanci, od ponad 8 lat prowadzimy także szkolenia, przekazując całą naszą wiedzę o Design Thinking. Jako pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy również metodę w procesie rekrutacji pracowników.

Co daje prowadzenie procesu projektowego metodą Design Thinking?

szkolenie moderator design thinking

Wprowadzenie Design Thinking do firmy to nie tylko rozwiązanie jednego problemu. To zainicjowanie nowego sposobu działania, które przekłada się na różne płaszczyzny marki: od zmiany podejścia do projektowania i traktowania użytkownika jako kogoś ważnego, po odświeżenie struktury organizacji i pozytywny wpływ na doświadczenie pracowników. To, co łączy zainicjowane przez DT zmiany, to człowiek. Dlatego Design Thinking inaczej określa się mianem Human Centered Design – na pierwszym planie stawiamy realne potrzeby odbiorcy rozwiązania, którą może być albo użytkownik produktu lub usługi albo na przykład pracownik organizacji. Potrzebną uwagę otrzymują także wszyscy zaangażowani w proces Design Thinking, ponieważ jest to dość demokratyczny sposób pracy zespołowej. W procesie projektowym liczy się atmosfera, którą wspólnie tworzy grupa. Podczas pracy z pomocą DT w powietrzu czuć otwartość i akceptację, które zdecydowanie dodają skrzydeł i wspierają w kreatywnym myśleniu. Jeżeli jako Manager HR widzisz w swojej organizacji brak zapału do pracy, a za to dużą rotację pracowników, to Design Thinking może być powiewem świeżości, którego potrzebujecie. Jest to w końcu sprawdzona metoda, której narzędzia pomagają odsłonić nawet głęboko ukryte potrzeby. Moderowany przez Ciebie proces pokaże Tobie i innym pracownikom nie tylko istotę problemu, ale wyłoni również rozwiązania, które bezpośrednio przełożą się na relację pracowników z ich pracą. Ich doświadczenie z kolei silnie połączone jest z user experience, o czym przeczytasz w case study ISS.

Co jeszcze zyskasz dzięki Design Thinking? Przede wszystkim poprzez moderowanie ścieżki projektowej, przetransformujesz ten proces z ciągłego wałkowania tematu i dyskusji w konkretne działanie. Ustalone na konkretne etapy limity czasowe nie pozwalają rozwinąć dłuższej rozmowy, dzięki czemu projektowanie jest dynamiczne. Dynamika pobudza zespół, daje uczestnikom uczucie sprawczości i dzięki odpowiednim narzędziom, łatwo ich angażuje.

Kolejnym ważnym czynnikiem, którego z moich obserwacji często brakuje w firmach, jest poczucie bezpieczeństwa uczestników. W ostatnim akapicie tekstu przeczytasz więcej o nowej roli, jednak już teraz daję Ci znać, że to właśnie Ty jako moderator Design Thinking będziesz odpowiedzialny za poczucie bezpieczeństwa uczestników. Z tego też powodu w trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na integrację zespołu.  Postawienie w  jasny sposób wspólnego celu oraz wytworzenie pozytywnej energii przekłada się w procesie na akceptację i empatię wobec siebie.

Zamiast tak, ale mówimy tak, i nie oceniając swoich pomysłów, a raczej nawzajem się nakręcając. Zamiast wywierać presję na tworzenie jak najlepszych pomysłów, stawiamy na otwartość, szybkość i produkcję ilościową. Wiemy, że metoda projektowania Design Thinking z boku może wyglądać jak plac zabaw. To jednak dzięki pracy poprzez zabawę członkowie zespołu zapominają o nudzie i pobudzają umysł do kreatywnego myślenia – w biurze i poza nim.

Szkolenie na moderatora, a następnie wprowadzanie metody do firmy jest więc inwestycją w wyniki zespołu, który w szybszym czasie osiąga zdecydowanie lepsze efekty. Wraz z praktyką udowodnisz też firmie wszechstronność tego podejścia. Izabela Jasińska, (koordynatorka Instytutu Studiów Zaawansowanych, Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego) już podczas szkolenia moderatorów Design Thinking przekonała się, że myślenie projektowe można z powodzeniem wykorzystać w planowaniu przeróżnych działań. DT sprawdza się więc zarówno w tworzeniu nowych usług, ale także w działaniach HR, jak budowanie zaangażowania wśród pracowników, zmiana struktury organizacji lub systemu pracy.

Szkolenie moderatorów Design Thinking

 

certyfikat moderatora design thinking

W trakcie trzydniowego szkolenia przygotujemy Cię do roli moderatora, który prowadzi zespół przez proces DT. W trakcie pracy otrzymasz zestaw narzędzi i umiejętności niezbędny do projektowania nieszablonowych rozwiązań w projektach firmy.

Bardzo praktyczne szkolenie – pozwoliło mi być uczestnikiem/poczuć metodę, a następnie z meta poziomu zrozumieć proces. – Iwona Bobrowska-Budny, Talent Management Mentor w Colours of Talents – właściciel, Wykładowca z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Akademii Leona Koźmińskiego

W trakcie szkolenia kładziemy nacisk na połączenie odpowiednich proporcji merytoryki do praktyki. Około 80% czasu poświęcamy na pracę warsztatową, a pozostałe 20% na teorię. Pierwszy dzień poświęcamy na doświadczanie całego procesu z poziomu uczestnika. Dzięki temu  w momencie wcielenia się w rolę moderatora łatwiej Ci będzie wzbudzić w sobie empatię i skupić uwagę na pracę grupy. Tego dnia otrzymasz też pokaźny zastrzyk uporządkowanej wiedzy, chociaż pierwsze filmy i zajawki dawkujemy jeszcze przed szkoleniem. Na początku opowiadamy również o ulubionych przez wszystkich case studies, ponieważ to one najlepiej dają kopa do działania. Kolejne dwa dni to zgłębienie się w rolę i zadania moderatora Design Thinking, poznanie i przeanalizowanie narzędzi oraz clue szkolenia – praktyka nowej roli. Grupy szkoleniowe są małe, co w odczuciu uczestników daje przestrzeń na przećwiczenie i dokładną analizę kolejnych etapów. Każdy z uczestników otrzymuje także feedback od nas i innych szkolących się osób, co pozwala na testowanie i optymalizację już w trakcie nauki.

Wyjście z rutynowego myślenia o zadaniach/wyzwaniach/potrzebach Klientów. – Sylwia Grodzicka call center Manager E.ON. (dawniej innogy)

Dużym plusem szkolenia było też położenie odpowiedniego nacisku na mindset. – Konrad Lang, WebTalk

 

improwizacja teatralna moderator design thinking

W DT nie ma nudy i czuć to we wszystkich naszych realizacjach. Spędzone wspólnie 3 dni dalekie są od typowych szkoleń spędzonych na krześle. Liczy się dla nas dobra energia grupy i każdego uczestnika, dlatego w trakcie nauki stawiamy na pobudzanie energii, zaangażowanie ciała oraz integracje. Pomocne w tym są impro rozgrzewki, które wprowadzamy przed danym etapem procesu. Pomagają one postawić na nogi po przerwie oraz przygotować umysł do pracy w nowym trybie, na przykład pobudzając neurony lustrzane. Wprowadzenie improwizacji teatralnej wspiera też poczucie zaufania i bezpieczeństwa, co jest niezbędne do swobodnej pracy i otworzenia pokładów kreatywności. Impro to też szybki i łatwy sposób na integrację, która przekłada się na dobre flow w grupie – zabawa w koło skojarzeń to jeden z przykładów, gdzie ludzie naprawdę szybko się do siebie zbliżają!

W szkoleniu nie brakuje otwartości i dobrej zabawy – zarówno dlatego, że tacy po prostu jesteśmy, ale też po to, aby udowodnić że atmosfera przekłada się na zaangażowanie i pomyślność procesu. Badanie przeprowadzone przez University of Warwick’s Center wykazało, że bardziej zadowoleni pracownicy są równocześnie bardziej produktywni o średnio 12%. W tym miejscu koniecznie musimy podzielić się także wystąpieniem Tima Browna, byłego CEO firmy IDEO, jednego z naszych Design Thinkg’owych guru.

Bardzo ważne dla mnie było też sprawdzenie w praktyce, jakie pułapki czekają na uczestników i moderatorów. – Konrad Lang, WebTalk

Szkolenie moderatorów Design Thinking to też praca nad problemami i sytuacjami krytycznymi, które mogą czekać w procesie projektowania. Może to być na przykład spadek energii uczestników, niezrozumienie przez nich zadania lub wyłonienie się w trakcie pracy nowego, być może istotniejszego wyzwania. Tematu pułapek dotykamy merytorycznie podczas rozmowy, ale poprzez praktykę na własnej skórze poczujesz strome zakręty i miny, które czekają w roli moderatora.

Funkcja moderatora Design Thinking

Chcemy abyś w trakcie szkolenia dla moderatorów, chociaż wolimy używać słowa facylitatorów doświadczył tego, co znaczy prowadzenie tego procesu. Bycie moderatorem w projektowaniu Design Thinking to duża rola, która trzyma w ramach całą kreatywność i energię grupy. Facylitator jest w trakcie projektowania aktywnym obserwatorem – jako pracownik danej firmy potrzebujesz więc wypracować dystans do wykonywanej pracy. Dla przykładu facylitacja w burzy mózgów polega więc bardziej na zachęcaniu uczestników do wyrażania siebie, pobudzania i nakierowywania poprzez odpowiednie pytania (Co gdybyśmy żyli sto lat temu?) i dawaniu pozytywnego feedbacku, niż na generowaniu pomysłów. Chyba, że jest to rodzaj inspiracji.

Moderator Design Thinking odpowiedzialny jest za proces – jest jego strażnikiem i nadaje mu ramy dla bezpieczeństwa przebiegu projektowania i końcowego efektu. Dlatego też tak bardzo istotne jest, abyś był obecny jako osoba wspierająca, obserwująca, a niekoniecznie aktywnie uczestnicząca. W ten sposób umożliwisz sobie szerszy ogląd na sprawę, nie wskakując całym sobą w proces. Jest to niekiedy ciężkie zadanie, szczególnie gdy prowadzisz działania dotyczące wyzwania, na którym Ci zależy. Z tego powodu podczas szkolenia praktykujemy prowadzenie i bycie liderem, który nadaje odpowiedni kierunek i stymuluje pracą zespołu tak, aby wykonywał on poprawnie zadania. Dzięki temu odrzucamy odpowiedzialność za jakość pomysłów, które tworzy grupa.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem, w zakładce Szkolenia – otwarte znajdziesz dodatkowe informacje oraz daty kolejnych edycji.

Irek Piętowski