fbpx

Startup w branży ridesharingowej

Zaprojektowanie innowacyjnego procesu rekrutacji pracowników dla szybko rosnącego startupu w branży ridesharingowej.

Wraz z rozwojem firmy pojawiło się wyzwanie w postaci rekrutacji dużej liczby pracowników w krótkim czasie. Ważnym aspektem tego wyzwania była potrzeba rekrutowania nie tylko kompetentnych pracowników, ale też osób, które pasują do specyficznej kultury firmy.

Zadania tego nie ułatwiał format ogłoszenia o pracę przysłany z centrali firmy. Poza tym, firmie zależało też na odkryciu prawdziwych talentów kandydatów, tak aby mogli je realizować w codziennej pracy. Klasyczny proces rekrutacji, czyli zbiórka CV i rozmowy kwalifikacyjne nie dawały poczucia, że uda się zrealizować te cele.

Wspólnie z pracownikami wypracowaliśmy nowatorski proces rekrutacji, wykorzystujący narzędzia Design Thinking.

Projekt zaczęliśmy od wykonania person “idealnych kandydatów”, w których określaliśmy nie tylko zakres wiedzy i kompetencji kandydata, ale również jego pasje, wartości i prawdopodobne zdarzenia z życia świadczące o jego talentach. Persony były ważnym narzędziem podczas rozmów rozmów kwalifikacyjnych. Pomogły one prowadzącym oceniać na ile dana osoba pasuje do profilu “idealnego kandydata”.

W samej rozmowie zaszły pewne małe, ale znaczące zmiany. Kandydaci byli zapraszani nie na rozmowę kwalifikacyjną, ale na rozmową “zapoznawczą”. Intencja, która się za tym kryła, była taka, że firma podchodziła do rekrutacji w sposób partnerski. Nie tylko chciała sprawdzić kandydatów, ale była również otwarta na sprawdzenie jej przez kandydatów. Drugą zmianą w przebiegu było zastosowanie książki dla dzieci pt. “Co z Ciebie wyrośnie?”, zawierającej opisy wymarłych lub zupełnie wyimaginowanych zawodów. Kandydaci mieli za zadanie odszukać 3 zawody, w których ich zdaniem najlepiej mogliby się realizować. Zadanie to służyło nie tylko poznaniu talentów kandydata, ale również zmianie atmosfery rozmowy na mniej formalny. Dzięki temu spadł poziom stresu i obie strony mogły pokazać się takimi jacy są naprawdę.

Ponadto, przed rozmową kandydaci otrzymali szansę na wykonanie testu talentów Gallupa, co również pomogło firmie w ich ocenie.

Kulminacyjnym elementem całego procesu były warsztaty Design Thinking, na które zapraszano kandydatów wybranych po rozmowach zapoznawczych oraz pracowników, z którymi kandydaci mieli pracować w przyszłości. Warsztat spełniał kilka ważnych funkcji:

  • integrował kandydatów i pracowników firmy, przez co obie strony mogły sprawdzić się w działaniu
  • firma uzyskiwała od kandydatów pomysły na ich realne wyzwania biznesowe
  • kandydaci nie byli tylko w roli “dającego”, ale otrzymywali wartościową wiedzę i narzędzia Design Thinking
  • kandydaci mogli zobaczyć jaka atmosfera i sposób komunikacji funkcjonuje w firmie

Warsztat był niejako innym rodzajem Assessment Center, dzięki któremu firmie było o wiele łatwiej podjąć decyzję o zatrudnieniu danej osoby.

Co warte odnotowania, kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni otrzymywali informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

Jakie były efekty projektu?

  • zmiana atmosfery procesu rekrutacji na bardziej nieformalną i otwartą
  • przełamanie przestarzałego schematu rozmowy kwalifikacyjnej, który generował stres i nienaturalne zachowania obu stron
  • sprawdzenie kandydatów w pracy zespołowej oraz ich kreatywności, dzięki czemu podejmowano trafniejsze decyzje o zatrudnieniu
  • poprawa wizerunku pracodawcy (employer branding), poprzez oferowanie wartości dla kandydatów podczas procesu rekrutacji (test talentów Gallupa oraz warsztat Design Thinking)

Dotychczas przeprowadzono 8 rekrutacji. Tylko jedna z rekrutacji okazała się nietrafiona, gdyż firma świadomie podjęła ryzyko zatrudnienia osoby, która nie do końca odpowiadała profilowi idealnego kandydata.

brainwave
Categories

Copyright © 2019 – Brainwave | All Rights Reserved

Polityka prywatności

brainwave
pl_PLPL